Posts Tagged ‘plataformes de software’

Greenstone Digital Library, plataforma informatica per a la construcció de biblioteques digitals

octubre 24, 2007

logo_greenstone.jpg


Greenstone es un conjunto de programas de software diseñado para crear y distribuir colecciones digitales, proporcionando así una nueva forma de organizar y publicar la información a través de Internet o en forma de CD-ROM. Greenstone ha sido producido por el Proyecto Biblioteca Digital de Nueva Zelanda con sede en la Universidad de Waikato y ha sido desarrollado y distribuido en colaboración con la UNESCO y la ONG de Información para el Desarrollo Humano con sede en Amberes, Bélgica. Es un software abierto en varios idiomas distribuido conforme a los términos de la Licencia Pública General GNU. Also see the factsheet.

El objetivo del software Greenstone es dar el potencial de construir sus propias bibliotecas digitales a los usuarios, especialmente en universidades, bibliotecas y otras instituciones de servicio público. Las bibliotecas digitales están cambiando radicalmente la manera en que se adquiere y disemina la información en las comunidades e instituciones que participan en UNESCO, en los campos de educación ciencia y cultura en todo el mundo, y especialmente en los países en desarrollo. Esperamos que este software animará el desarrollo efectivo de bibliotecas digitales para compartir información y ponerla en el dominio público. Más información puede encontrarse en el libro How to build a digital library, escrito por dos de los miembros del grupo del proyecto.

La interfaz completa de Greenstone y toda la documentación están disponibles en inglés, francés, español, ruso y kazako. Greenstone también cuenta con interfaces en muchos otros idiomas, entre ellos el Catalan, traducido por la Universitat de les Illes Balears .

Sobre esta plataforma se ha llevado a cabo el proyecto de Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears 

Anuncios

Dspace, plataforma informatica per a la construcció de biblioteques digitals

octubre 24, 2007

dspacelogo.jpg

DSpace, <http://www.dspace.org/>, va ser desenvolupat conjuntament per les biblioteques del MIT (Massachusetts Institute of Technology, (http://libraries.mit.edu/) i l’empresa Hewlett-Packard (http://www.hp.com/). El seu objectiu és satisfer les diferents necessitats de difusió, organització i preservació dels objectes digitals: tant de dipòsits institucionals com de dipòsits d’objectes d’aprenentatge, o bé per a la gestió de recursos digitals. Actualment, DSpace és la segona aplicació més estesa (després d’EPrints), amb una comunitat d’usuaris molt gran9 i amb institucions importants, entre elles unes quantes universitats de prestigi internacional, que la utilitzen, agrupades informalment en el que s’anomena la DSpace Federation (http://dspace.org/federation/).

Des de la decisió d’usar DSpace com a programari per gestionar els dipòsits dins del CBUC, s’han creat diferents grups de treball i ja hi ha actius i en fase de preparació diferents dipòsits. Com que un dels objectius del procés era crear una comunitat d’usuaris del producte de manera que tinguéssim un suport local i que els desenvolupaments propis es poguessin aprofitar en altres institucions, es va decidir crear tres grups estables:

  • Grup de sistema. Tracta els temes més informàtics del producte. Arran del treball d’aquest grup, es va poder resoldre la cerca amb diacrítics. Posteriorment, aquest problema ja ha estat resolt en el cercador intern de DSpace, Lucene.
  • Grup de metadades. Tracta, adapta i recomana els diferents conjunts de metadades (format Dublin Core en el cas de DSpace) que haurien d’usar les institucions en els seus dipòsits i en el del CBUC.
  • Grup de gestió. Tracta els temes d’administració i ús del programa.

El resultat pràctic de la tria d’aquest sistema és Recercat, <http://www.recercat.net>, un dipòsit i recol·lector de metadades cooperatiu del CBUC que inclou la literatura grisa de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions en congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. En una primera etapa de definició del que havia de ser aquest dipòsit es va proposar d’incloure-hi només working papers. Posteriorment es va constar la necessitat d’ampliar l’abast del dipòsit a la literatura grisa de recerca més en general.

A més, diferents universitats i altres institucions estan utilitzant DSpace per als seus dipòsits locals i més específics. Destaquem, especialment, el cas de la Universitat de Girona, amb un dipòsit de material audiovisual, < http://diobma.udg.es:8080/dspace/index.jsp>, enllaçat amb un servidor de vídeo a demanda dels usuaris. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) també ha posat en marxa diferents dipòsits institucionals basats en aquesta aplicació: DSpace.Revistes UPC, <http://e-revistes.upc.edu>, que permet l’accés obert als articles de les revistes publicades per les unitats i pels grups de recerca, i DSpace.E-prints UPC, <http://e-prints.upc.edu>, que facilita la publicació en accés obert dels treballs de recerca de la Universitat, a més del portal UPCommons, <http://upcommons.upc.edu>, que dóna un accés unificat als continguts dels diferents dipòsits que el Servei de Biblioteques i Documentació ha desenvolupat, mitjançant la implementació d’un recol·lector de metadades.

DSpace es un sistema de biblioteca digital que captura, guarda, indexa, preserva y redistribuye en formatos digitales, la producción intelectual de los grupos y centros de investigación, de las facultades y de las universidades. Es un proyecto conjunto que nació de la colaboración entre MIT Libraries y Hewlett-Packard, y es en la actualidad, un producto libremente disponible para instituciones de investigación a nivel mundial como un sistema de fuente abierta que puede ser personalizado y extendido (DSpace,
2005).

DSpace is one of the first open source software platforms to store, manage and distribute its collections in digital format. As much of the world’s content is now being developed and disseminated in digital format, the DSpace software supports next-generation digital archiving that is more permanent and shareable than current analog archives. DSpace can support a wide variety of artifacts, including books, theses, 3D digital scans of objects, photographs, film, video, research data sets and other forms of content.
DSpace is available to anyone free of charge under the BSD open source license, which allows research institutions to run it as-is, or to modify and extend it as needed.

Podeu accedir a un tutorial de Dspace elaborat per la Universidad de los Andes

En aquest article es pot veure la comparació entre diverses plataformes de software per a la construcció de biblioteques digitals